ماجرای حذف دریاچه ارومیه از جلد کتاب دوم دبستان+تصاویر