با پذیرش شروط FATF مشکلات مبادلات بانکی حل می‌شود؟