از شیرین‌ترین خاطره برانکو در دربی تا پیام نهایی شفر برای بازی پنجشنبه