برای خرید آپارتمان در مینی سیتی چقدر باید هزینه کرد؟