پاسخ کوبنده سربازان گمنام امام زمان (عج) به طراحان حادثه تروریستی اهواز