ادامه امدادرسانی به حادثه‌دیدگان حمله تروریستی به اهواز