کاروان اسیران کربلا حرکت خود را آغاز کرد/ شیوه به اسارت بردن اهل بیت چگونه بود؟