آتش‌سوزی جدیدی در اتوبوس مسافربری، این بار در جاده همدان