بازیگر سرشناس دوباره هواداران خود را غافلگیر کرد+ عکس