چرا بانک پاسارگاد به بیانات رهبر انقلاب بی توجه است