جوابیه وزارت صنعت به رئیس فراکسیون مبارزه به مفاسداقتصادی