بیرانوند: اگر سیدجلال بگذارد، رکورددار قهرمانی می‌شوم