با پول علاقه‌مندان خرید سایپا، می‌شد «بنز» را خرید!