کی‌روش دو بازیکنی را که ایرانی‌ها به پیج‌شان ریختند را نمی‌خواهد!