رابطه جنسی زوجین در این موارد باعث آسیب به سلامت می‌شود