توضیحات تاج درباره نقل قول جنجالی در حمایت از کی‌روش