توصیه پادشاه عمان: ایرانی‌ها زیر بار زور آمریکا نمی‌روند