فرمانده ناجا: عده‌ای بر بستر نارضایتی‌ها سوار شده اند