نخست وزیر پاکستان در اولین سفر خارجی به عربستان می‌رود