۱۷ استاندار و بیش از ۶۰ شهردار در آستانه بازنشسته شدن