تزریق ده‌ها میلیارد دلار نقدینگی توسط بانک مرکزی چین به بازار