عکس/ فردی که باشگاه نساجی ادعا می‌کند جاسوس برانکو است!