توافق استقلالی‌ها برای پرداخت مطالبات مرحومان پورحیدری و حجازی