آقای بازیگر: جوانان برای ورود به سینما بی‌گدار به آب نزنند