اطلاعیه کمیته پیشکسوتان استقلال در خصوص رای سوپرجام