واکنش نماینده رهبر انقلاب به شایعات علیه زوار عراقی