تماس مدیرعامل استقلال با وزیر ورزش: دارند زیر پای شفر را خالی می‌کنند