اعلام اسامی بازیکنان تیم ملی برای رویارویی با ازبکستان