زندگی لاکچری ها/ هزینه نگهداری هر ببر در منزل ماهی ۲۰میلیون تومان