هرکس دیگری جای رهبر انقلاب بود جور دیگری عمل می‌کرد