حوزه علمیه هامبورگ می‌تواند پل ارتباطی قم و مجامع علمی اروپا باشد