مرگ دلخراش مرد جوان پس از مچاله شدن پراید + تصاویر