توئیت ظریف به مناسبت «روز جهانی مقابله با آزمایش‌های هسته‌ای»