امضای تفاهم‌نامه همکاری مشترک بین بانک گردشگری و سازمان میراث فرهنگی