قیمت خودرو در بازار امروز ۹۷/۰۶/۰۵ /پراید رکورد ۴۱ میلیون تومانی را زد