زلزله ۵.۹ ریشتری تازه‌آباد کرمانشاه را لرزاند +مشخصات