نفوذ ۶۰ کیلومتری ارتش سوریه و محاصره تروریست‌های داعش