لاریجانی: عده‌ای برای مقاصد سیاسی نازل نقش اپوزیسیون می‌گیرند