ورزشگاه آزادی در جریان بازی استقلال-تراکتور چقدر خسارت دید؟