ظریف: فرزندانم در تهران ساکن و مشغول به کارند +عکس