پشت پرده تنش در پرسپولیس/جنگ قدرت بین لیدرها،باشگاه و بازیکنان؟