کنایه جلالی به قلعه نویی: با بودجه هفتادمیلیاردی هجومی بازی می‌کنم