واکنش وزیربهداشت به سوءقصد به پزشکان در تهران و نجف آباد