تکذیب آمار ابتلای ۷۸ تن به ایدز در روستای درگز چابهار