بیانیه کاخ سفید در خصوص ازسرگیری اعمال تحریم‌های ایران