نیومایر: مدیران استقلال گفتند با رسانه‌ها صحبت نکنم!