شجاعی و دژاگه رسما قرارداد خود را ثبت کردند +تصاویر