آمریکا از عراق خواسته حملات هوایی علیه داعش را متوقف کند