واکنش ذوالنور به اظهارات مازنی درباره سوال اقتصادی از رئیس جمهور