پاسخ فلاحت‌پیشه به یک انتقاد درباره سوال از رئیس‌جمهور